background

Thursday, 8 November 2018

MENGENALI PERSONALITI DIRI MELALUI MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR (MBTI)

سم الله الرحمن الرحيم


Manusia itu unik. Itulah ayat yang popular di kalangan pengamal-pengamal kaunseling. Ini mungkin mempunyai kaitan yang agak rapat dengan ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang kaunselor. “Penerimaan tanpa syarat”, menerima klien seadanya. Pernahkah kita terfikir tentang perbezaan dari segi pembawaan diri antara kita dan orang sekeliling kita? Kenapa ada individu yang kita kenali mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan kita dan ada juga yang terlalu berbeza sehingga menyebabkan kadangkala kita rasa kurang selesa dan sukar memahami mereka?

Dalam Al-Qurat surah al-Hujurat, ayat 13, Allah berfirman yang bermaksud: 
Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan serta Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya.
Perbezaan setiap individu boleh dilihat dari perspektif psikologi dan ia berkaitan dengan personaliti. Cuba bayangkan jika semua manusia di dunia ini sama dari segi perangai dan perilaku, apakah yang akan berlaku?. Keunikan setiap individu memberikan ruang kepada kita untuk saling mengenali dan memahami. Perbezaan ini jugalah menjadikan kita saling lengkap-melengkapi.
Terdapat pelbagai teori personaliti yang telah dikaji oleh ahli psikologi sama ada dari aspek tret mahupun type. Artikel ini akan membincangkan personaliti berdasarkan Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) yang telah dibangunkan oleh Katherine C. Briggs dan Isabel Briggs Myers yang berasaskan Teori Personaliti Carl Jung. Untuk mengetahui ciri personaliti berdasarkan indikator ini, seseorang individu perlulah menduduki ujian psikologi MBTI yang mengandungi 93 item.
Apa itu Myerss-Briggs Type Indicator ?
MBTI mengukur kecenderungan dan ciri-ciri seseorang individu. Empat kecenderungan yang di ukur adalah ektraversi atau introversi, sensing atau intuition, thinking atau feeling dan judging atau perceiving.
Ekstraversi Vs IntroversiPernahkah anda berjumpa orang yang sangat peramah dan tidak kisah untuk bercerita tentang pelbagai perkara walaupun kita baru sahaja mengenali mereka? Apakah perasaan anda bila bergaul dengan mereka? Perkara ini dijelaskan oleh MBTI dengan mengaitkan dengan kecenderungan ektraversi dan introversi seseorang individu. Bagi individu yang ekstravert, mereka dilihat sebagai seorang yang suka bergaul, bertenaga, mudah didekati, senang berkongsi pendapat dan perasaan dengan orang lain. Biasanya mereka tidak gemar bersendirian kerana memerlukan interaksi dengan orang lain dan akan cuba untuk melakukan perkara yang membolehkan mereka terdedah dengan perkara sekeliling. Disebabkan tabiat yang suka mengeluarkan pendapat tanpa berfikir panjang, individu yang ekstravert mungkin dilihat sebagai seorang yang berfikiran cetek kerana pendapat yang diluahkan kerap berubah.
Bagaimana pula dengan individu yang introvert? Biasanya individu ini akan merasa tertekan dengan tuntutan persekitaran yang memerlukan mereka berinteraksi dalam kumpulan yang besar. Mereka lebih gemarkan perkara-perkara yang melibatkan pemikiran dan internal, interaksi secara satu dengan satu dan selalunya dilihat sebagai seorang yang pendiam dan memerlukan masa yang lama untuk mengenali mereka. Dalam menangani sesuatu isu, individu yang introvert biasanya akan membuat refleksi dan berfikir secara mendalam terlebih dahulu kemudian barulah bertindak. Mereka selesa bersendirian dan disebabkan itu mereka dilihat sebagai orang yang menyisihkan diri dari orang lain.
Sensing Vs Intuition


Bagi perbandingan kecenderungan kedua iaitu Sensing dan Intuition pula menjelaskan tentang cara seseorang individu mendapatkan maklumat. Bagi yang mempunyai kecenderungan sensing, mereka menggunakan kelima-lima deria untuk mendapatkan maklumat iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. Manakala bagi mereka yang mempunyai kecenderungan Intuition, mereka lebih cenderung untuk menggunakan gerak hati dan mengaitkan maklumat yang diperolehi secara lebih meluas.
Jika diperhatikan orang sekeliling kita, pernahkah anda melihat orang yang terlalu terperinci dalam melakukan sesuatu perkara dan ada pula orang yang kadangkala dirasakan terlalu imaginatif? Perbandingan ini merupakan contoh untuk menerangkan tentang perbezaan antara Sensing dan Intuition. Bagi individu yang mempunyai kecenderungan kepada sensing, mereka melihat sesuatu secara spesifik dan satu per satu, fokus kepada apa yang sedang berlaku pada masa itu, lebih berminat untuk mengendalikan sesuatu yang praktikal, tepat dan boleh diukur. Mereka juga akan melakukan sesuatu kerja mengikut turutan yang sepatutnya. Biasanya dalam melakukan sesuatu tugas, mereka akan cuba memahami bahagian-bahagian kecil terlebih dahulu sebelum mengaitkannya dengan fungsi yang lebih besar. Mereka juga gemar menggunakan dan memperbetulkan perkara-perkara yang biasa dilakukan. Orang-orang sensing ini juga mungkin akan dilihat sebagai seorang yang materialistik dan mempunyai pemikiran yang realistik oleh orang sekeliling.
Seseorang yang mempunyai kecenderungan kepada intuition biasanya akan melihat kepada perhubungan antara sesuatu perkara dan berpandangan jauh. Mereka gemar berimaginasi tentang kemungkinan yang boleh berlaku dan sukakan peluang untuk mencipta sesuatu yang baru. Dalam melakukan sesuatu kerja, mereka lebih sukakan kebebasan dan tidak terikat dengan langkah-langkah yang ditetapkan. Mereka akan melihat sesuatu perkara secara meluas dan memahami bagaimana perkara tersebut bersesuaian antara satu sama lain. Disebabkan sikap mereka yang suka melakukan eksperimen bagi menghasilkan kelainan dan sesuatu yang baru, mereka ini sering dilihat sebagai seorang yang idealistik dan suka berangan-angan.
Thinking Vs Feeling


Untuk kecenderungan seterusnya iaitu Thinking atau Feeling, ia adalah untuk menjelaskan tentang cara seseorang itu membuat keputusan. Bagi yang cenderung untuk menggunakan thinking, mereka membuat sesuatu keputusan berdasarkan analisis secara logik manakala bagi yang menggunakan feeling pula, mereka membuat keputusan berdasarkan penilaian kepentingan dan keadaan semasa.
Individu yang cenderung kepada thinking biasanya membuat keputusan menggunakan pemikiran, logik dan mementingkan prinsip seperti keadilan dan kebenaran. Mereka akan menilai sesuatu perkara yang berlaku sebagai orang luar dan biasanya sangat bagus dalam membuat analisa sesuatu perancangan. Individu ini mungkin dilihat sebagai orang yang meninggi diri dan suka mengkritik.
Bagi individu yang cenderung kepada feeling pula, mereka biasanya menggunakan perasaan dalam membuat keputusan dan didorong oleh kepercayaan peribadi. Mereka menitikberatkan nilai-nilai keharmonian dan perhubungan. Dalam menangani sesuatu isu, mereka akan membuat penilaian seolah-olah mereka terlibat secara langsung dengan isu berkenaan. Individu ini mudah memahami orang lain dan menghargai apa yang ada di sekeliling. Namun begitu, mereka mungkin dilihat sebagai penyibuk oleh sesetengah orang (kerana sifat ambil beratnya) dan emosional.


Judging Vs Perceiving
Kecenderungan yang terakhir adalah judging dan perceiving. Ia menerangkan tentang gaya hidup seseorang individu. Bagi individu yang cenderung kepada judging, kehidupan mereka adalah teratur dan mempunyai perancangan yang jelas. Manakala bagi individu yang cenderung kepada perceiving, mereka lebih fleksibel, spontan dan mudah beradaptasi dengan keadaan semasa.
Gaya hidup orang judging lebih teratur, sukakan perkara yang tepat, berstruktur dan sentiasa ingin mengawal keadaan. Disebabkan itulah mereka dilihat sebagai seorang yang tegas dan mempunyai had-had yang jelas dalam melakukan sesuatu perkara. Mereka bijak merancang dan sekiranya perlu melakukan sesuatu kerja dalam tempoh tertentu, mereka akan menyiapkannya lebih awal dari tarikh akhir kerja tersebut. Individu ini mungkin dilihat sebagai seorang yang cerewet dan rigid oleh orang lain.
Gaya hidup orang perceiving pula lebih fleksibel dan bertindak mengikut keadaan semasa. Mereka cenderung untuk mendapat pengalaman-pengalaman hidup yang baru dan tidak mempunyai perancangan yang terperinci. Ini mungkin kerana mereka suka berada dalam situasi yang memberi kejutan dan rasa ingin tahu. Mereka sukakan kebebasan dan keterbukaan. Dalam melakukan sesuatu kerja, mereka akan melakukannya di saat-saat akhir dan disebabkan itulah mereka dilihat sebagai seorang yang tidak teratur atau kurang bertanggungjawab.

Kesimpulan
Mungkin sepanjang membaca artikel ini, ada terlintas difikiran bahawa anda mempunyai kedua-dua ciri untuk setiap kecenderungan. Sebenarnya kita memang menggunakan ciri-ciri tersebut dalam kehidupan harian tetapi MBTI mengukur kecenderungan manakah yang kita paling selesa dan akan melakukannya secara spontan. Perkara ini boleh dianalogikan dengan penggunaan tangan kanan atau kiri untuk menulis. Kita boleh menggunakan kedua-dua tangan untuk menulis namun tangan manakah yang kita paling selesa dan tidak memerlukan usaha yang terlalu banyak untuk melakukan perkara tersebut.
Ciri-ciri untuk keempat-empat kecenderungan saling memerlukan antara satu sama lain untuk menjadikan hidup kita seimbang bersesuaian dengan keperluan harian ataupun tuntutan pekerjaan. Ia mungkin memerlukan sedikit usaha untuk menyeimbangkan ciri-ciri ini. Sebagai contoh, seorang pegawai yang mempunyai kecenderung perceiving boleh melatih diri untuk menjadi seorang judging kerana tuntutan kerja yang memerlukan beliau menjadi lebih teratur dan berstruktur walaupun sebenarnya beliau lebih cenderung kepada cara yang lebih fleksibel dan spontan. Namun begitu, seseorang yang gagal menyeimbangkan ciri-ciri personaliti mungkin akan mengalami konflik dan gagal melakukan tugas seperti yang diperlukan.
Apakah kepentingan mengetahui personaliti kita dan orang sekeliling kita? Jawapan klise yang kita akan dapat adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Namun disebalik jawapan itu, kita sebenarnya lebih mudah mengawal diri dan keadaan semasa. Memahami personaliti menjadikan kita seorang yang tidak cepat melatah, mengkaji sesuatu perkara dengan lebih rasional dan bijak berinteraksi dengan orang sekeliling. Pelbagai aspek boleh dikaji menggunakan MBTI seperti kepimpinan, kecerdasan emosi, pembangunan kumpulan, menangani konflik dan lain-lain lagi. 
16 type Personaliti berdasarkan gabungan 4 kecenderungan dalam MBTI. Anda yang mana?


Rujukan:-
1. Isabell Btiggs Myers et.al, MBTI Manual A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator Instrument (3rd edition), 2003. CPP Inc
2. Earle C. Page, Looking at Type, 2005. Centre for Applications of Psychological Type, Inc


Saya,  Certified MBTI Administrator 
  

No comments:

Post a Comment